MASÉRSKA ŠKOLA SANTAL PRI LIEČEBNÝCH KÚPEĽOCH DUDINCE

dátum a čas:
meniny:
Jakub
blahoželáme!

Masérska škola SANTAL

pri liečebných kúpeľoch Dudince

Kúpeľná 106, 962 71 Dudince
mobil: +421 917 596 756
e-mail: skola@skolasantal.sk www.kupeledudince.sk
LEKTORI


MUDr. Ľubomír ČARVAGA

V našej škole je lektorom a odborným garantom kurzov:
zdravotné témy

vzdelanie: UNIVERZITA J.E.PURKINĚ, BRNO
atestácie: fiziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, urológia, chirurgia.


Mgr. Roman ČARVAGA

V našej škole je lektorom a odborným garantom kurzov:
masérska problematika - klasická masáž, teória masáže, športová masáž, teória a didaktika športu, štíhla línia

vzdelanie: UNIMAS – Univerzálna škola masáže a regenerácie, Bratislava
FAKULTA TELOVÝCHOVY A ŠPORTU UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA. KOMBINÁCIA: TELESNÁ VÝCHOVA-BIOLÓGIA


Veronika Maslíková

V našej škole je odborný garant a lektor kurzu: ŠTÍHLA LÍNIA, MEDOVÁ MASÁŽ A UŠNÉ SVIEČKY

Intenzívne sa venuje masérskej praxi: klasická masáž, štíhla línia – formovanie postavy, reflexológia chodidla, reflexológia chrbta, medová masáž, vákuová banková masáž, korekcia plochej nohy, baby masáž, detoxikácia organizmu, masáž lávovými kamenmi, čokoládová masáž, indická masáž, breussova masáž, dornova terapia.


Mgr. Denisa Hanková

V našej škole je lektorom a odborným garantom kurzov:
právnická problematika

vzdelanie: PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA.


PhDr. Peter Molnár

V našej škole je lektorom a odborným garantom kurzov:
psychologická problematika

vzdelanie: FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA.


Mgr. Monika Stašíková

V našej škole je lektorkou a odborným garantom kurzov:
Indická masáž, Medová masáž, Masáž drahými kameňmi, Čokoládová masáž, Ayurvéda.

vyštudovala fakultu Zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave
pracovala 10 rokov ako sociálny terapeut
masérskej praxi sa intenzívne venuje 8 rokov, najskôr vo vlastných salónoch, neskôr ako zamestnanec kúpeľov. V súčasnej dobe sa okrem masírovania venuje aj odovzdávaniu svojich vedomostí študentom na kurzoch, seminároch.
je členkou Spoločnosti masérov Slovenska, prispieva do časopisov článkami o masážach.


Mgr. Marta Výbohová

V našej škole je lektorkou a odborným garantom kurzov:
Lymfodrenážna masáž a Reflexológia chrbta.

12 rokov praxe ako fyzioterapeut
štvrtý rok vyučuje na SZŠ v odbore masér
má vysokoškolské pedagogické vzdelanie a v súčasnosti študuje odbor fyzioterapia na SZU (titul v odbore)


Mgr. Ledvényiová Yvetta

V našej škole je lektorkou a odborným garantom kurzov:
Bankovanie a vákuová masáž, Reflexológia chodidla, Detoxikácia organizmu, ...


špecialista terapeut – reflexológ, 15 rokov vedie kurzy zamerané na detoxikáciu organizmu a zdravého životného štýlu
je absolventkou Vysokej školy Pedagogickej v Nitre
je pedagóg telom i dušou, ktorý naviac bez aktívnej činnosti ani chvíľu nevydrží v kľude
9 rokov praxe ako učiteľka 1 - 4 ročníka
založila Impulz club Alba ako trénerka II. Triedy
denne viedla tréningy aerobiku, kalanetiky, body-formingu, cvičení na chrbticu...
učila ľudí vnímať svoje telo, pracovať s pocitmi, mysľou a vnímať ich v jednote
založila Impulz club Alba ako trénerka II. Triedy
denne viedla tréningy aerobiku, kalanetiky, body-formingu, cvičení na chrbticu...
učila ľudí vnímať svoje telo, pracovať s pocitmi, mysľou a vnímať ich v jednote
od jesene 1992 je garantom OZDRAVUJÚCO - REDUKČNÝCH KURZOV, súčasne ako motivačná trénerka, lektorka a cvičiteľka
po absolvovaní odborných kurzov začala v r.1999 pôsobiť ako terapeutka, poradkyňa, využívajúc predovšetkým svoje skúsenosti z fungovania ľudského tela, jeho energetiky (obľúbenej) REFLEXNEJ TERAPIE chodidiel aj ako facilitátorka metódy ONE BRAIN


Bc. Ľubomír Majstrák, Dipl. tréner 1tr.

Fyzioterapeut - inštruktor - tréner - masér
Absolvent FTVŠ – UK
Absolvent dvoch semestrov na LF-UK
Absolvent SZU – fyzioterapia
fyzioterapeut
kondičný tréner, tréner vo fitness, poradca vo fitness, inštruktor Pilatesovej metódy, inštruktor metodiky RSU, kompenzačné programy, masáže
školiteľ Inštruktorov Pilatesovej metódy

Vlastná športová prax:
19 rokov
kulturistika, silový trojboj, atletika, vzpieranie, silové žonglovanie
šesťnásobný majster slovenska, majster ČSFR, držiteľ piatich svetových rekordov

Publikačná činnosť:
publikovaný odborný článok v mesačníku MUSCLE & FITNESS, na tému silové žonglovanie – prvý v histórii svojho druhu
časopis Slovenka na tému Pilatesova metóda
publikovaný odborný článok v zborníku Národného športového centra na tému Pilatesova metóda ako kompenzačný program
publikovaný seriál v mesačníku Vitalita na tému Pilatesova metóda

Vedecká odborná činnosť:
Sledovanie vplyvu RSU (regeneračné svalové uvoľnenie) v prevencii a liečbe vybraných myofasciálnych syndrómov – entezopatie, pomocou infračervenej termografie


Ing. Lucia Wanaková

pôvodne vyštudovala VŠ stavebnú - odbor dopravné stavby
na 20 ročnej ceste hľadania jej veľmi pomohla Silvova metóda a následne získanie troch stupňov Reiki
niekoľko rokov sa venuje jóge a čchi-kung
študovala One Brain, Bachovú kvetovú terapiu, prácu s kyvadlom
niekoľko rokov pôsobila v ezoterických predajniach
pre mnohých sa stala obľúbenou "bútľavou vŕbou" pri riešení problémov
numerológiu - analýzu osobnosti z dátumu narodenia robí asi 10 rokov, je žiačkou Ing. Jaroslava Baku
zaoberá sa aj regresnou terapiou (návraty do minulosti) podľa J. E. Sigdella, je žiačkou Moniky Šindelárovej.


Ing. Petr Bílý

V našej škole je lektorom a odborným garantom kurzov:
Energetická ochrana a práca s energiou, Čakry, QI GONG - zdravotné čínske energetické cvičenia, TUINA - čínska masáž, Aurikuloterapia


predseda European Feng Shui Organization - Slovakia Branch (Európska organizácia Feng Shui)
4.dan v IGA RYU KARATE DO ( čierny pás ), organizácia Daitomi
tréner 3.triedy
úspešné certifikované 4.ročné štúdium Univerzity Guang Ming Beijing v Prahe - odbor akupunktúra a moxibúcia s každoročnou praxou v Pekingu ( Čína, Dong Zhi Men Hospital, Beijing)
odborný lektor na prednáškach o tradičnej čínskej medicíne v Sinobiologickej spoločnosti v Prahe a na Slovensku
odborný lektor AURIKULOTERAPIE
spolupráca s World Federation of Acupuncture - Moxibustion Societies (Peking, Čína)
držiteľ certifikátu Feng Shui - škola tvarov, certifikátu Yi-jing (Kniha premien) a certifikátu čínskej astrológie (M.Vinogradoff - Francúzsko)
štúdium Feng Shui, čínskej astrológie a tvorby horoskopov pod Wong Kai (Honkong, Čína)
dlhoročný výskum symbolov, symboliky a geomancie spolu s Feng Shui na vplyv a rozvoj človeka a jeho zdravia
prednášateľ a lektor na seminároch o qigong (čínske zdravotné a energetické cvičenia), reči tela, symboloch, symbolike chorôb, psychodiagnostike, Feng shui, tuina (čínske masáže), čakrách a tradičnej čínskej medicíny
konzultant v oblasti zdravia a psychodiagnostiky
dlhoročná prax v terapii čakier
1,5 roka pôsobil ako súkromný tréner, prednášateľ a Feng shui konzultant na Tenerife - Kanárske Ostrovy - Španielsko
prednáša a poriada semináre a kurzy v SR a v rôznych krajinách EÚ (Anglicko, Španielsko, Česko,...)


Mečár Radoslav

V našej škole je lektorom a odborným garantom kurzov:
Energetická ochrana a práca s energiou, Čakry, QI GONG - zdravotné čínske energetické cvičenia, TUINA - čínska masáž, Aurikuloterapia


pôsobí ako tréner Qi – gongu ( čínske zdravotné, energetické a dychové cvičenia)
3.dan v IGA RYU KARATE DO ( čierny pás ) v organizácii Daitomi
tréner 3.triedy
4.ročné štúdium Univerzity Guang Ming Peking - odbor akupunktúra v Prahe s praxou v Číne, Dong Zhi Men Hospital Beijing
úspešne absolvoval cyklus seminárov knihy YI - JING,držiteľ certifikátu YI - JING ( Kniha premien, teória a praktické použitie )
držiteľ osvedčenia Čínska astrológia
držiteľ certifikátu Feng Shui - škola tvarov
dlhoročná prax v oblasti terapie Čakier
pôsobí ako osobný tréner Iga-Ryu Karate, sebaobrany
držiteľ osvedčenia Masér
držiteľ osvedčenia Reflexológia chodidla zameraná na oporno-pobybový aparát
držiteľ osvedčenia Reflexológia chodidla podľa 5 elementov na vnútorné orgány
držiteľ osvedčenia Lymfodrenáž celého tela
diplomy z odborných seminárov Bankovanie a moxibúcia z pohľadu TČM
diplom Ochorenia chrbtice z pohľadu TČM
diplom zo semináru Vonkajšie vplyvy na človeka
osvedčenie Bolestivá plochá noha a funkčná porucha statiky nohy
osvedčenie Skolióza a jej radikálna rehabilitačná liečba
pôsobí ako lektor AURIKULOTERAPIE
pôsobí ako poradca pri rehabilitáciách pohybového aparátu
dlhoročné skúsenosti v oblasti prepojenia energetiky ľudského tela a priestoru
sa venuje výskumu symbolov a ich vplyvu na priestor ako aj na človeka
viac ako 13 ročné skúsenosti s rôznymi tipmi masáži
prednáša a poriada semináre a kurzy v SR


Rudolf Guričan

Na Slovensku je lektorom a garantom pre Ayurvedu, hawaiisku chrámovú masáž Lomi Lomi Nui a medovú detoxikačnú masáž.v 90-tych rokoch sa začal zaoberať kineziológiou
po absolvovaní základného masérskeho kurzu sa naplno začal venovať práci s ľudskou energiou
držiteľ osvedčenia Masér
držiteľ osvedčenia Reflexná masáž chodidla
držiteľ osvedčenia Lymfodrenáž celého tela
držiteľ osvedčenia Kozmetická lymfodrenáž
držiteľ osvedčenia Bankovanie
držiteľ osvedčenia NUAD-Thai-Yoga
držiteľ osvedčenia Tuina – čínska harmonizačná masáž
držiteľ osvedčenia Shiatsu
držiteľ osvedčenia Medová detoxikačná masáž
držiteľ osvedčenia Breussova masáž (Dr. Vodder Akademie, Walchsee, Rakúsko)
držiteľ osvedčenia Dornova terapia chrbtice (Dr. Vodder Akademie, Walchsee, Rakúsko)
držiteľ osvedčenia Lomi Lomi Nui (Rakúsko, lektorka Eva-Maria Orban, ktorá žila a pôsobila na Hawaii ako učiteľka Hula tanca a Hawaiiskych masáží)
držiteľ osvedčenia Ayurveda-Therapeut (Ayurveda Zentrum Beauty Connection, Mníchov, Nemecko)
lektor pre rôzne yoginske energetické a dychove cvičenia
denne vedie cvičenia pre chrbticu
tréner pre Nordic Walking
od r. 2000 pracuje v Rakúsku ako terapeut a liečebný masér, od r. 2008 aj ako vedúci wellness

AKTUÁLNA PONUKA


Lymfodrenážna celotelová masáž
19.08. - 26.08.2024
Viac o kurze...